นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 4

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา นาย ภาณุสรณ์ เปล่งสิริ,นาย ธนวัฒน์ ตั้งจารุศรีธราธร ,นางสาว ฑภิสรา พุทธาคุณเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 4 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท. จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 11 มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง เป็นที่ปรึกษา

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ