ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรมประชาสัมพันธ์โดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเ็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธี ในเว็บไซต์ www.kingrama9.net

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ