รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล

Supot
Teachavorasinskun

Academic Title

รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมธรณีเทคนิค

Contact Information

CE Bldg. Rm 430
Phone: 0-2218-6576

Education

  • D.Eng. University of Tokyo, Japan (1992)
  • M.Eng. University of Tokyo, Japan (1989)
  • B.Eng. Chulalongkorn University, Thailand (1987)

Research

  • การทดสอบคุณสมบัติของดิน
  • การแก้ปัญหาของธรณีเทคนิคโดยใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์