รศ. ดร. ฐิรวัตร บุญญะฐี

Tirawat
Boonyatee

Academic Title

รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมธรณีเทคนิค

Contact Information

CE Bldg. Rm 423
Phone: 0-2218-6415

Education

  • D.Eng. (Civil Engineering) Kyoto University, Japan, 2001
  • M.Eng. (Civil Engineering) Kyoto University, Japan, 1998
  • B.Eng. (Civil Engineering) Chulalongkorn University, Thailand, 1995

Service in Professional Societies

  • อนุกรรมการ - สาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท)