ต้อนรับผู้แทนจาก Tongji University

     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำโดย ศ.ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย (หัวหน้าภาควิชาฯ), รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี, รศ.ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว, รศ.ดร.อาณัติ เรืองรัศมี และศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง ให้การต้อนรับผู้แทนจาก  Tongji University นำโดย  Prof. Huanjun JIANG (Vice Dean),  Associate Prof. Cheng FANG ( Dean assistant),  Xiaodong ZHU และ Prof. Demin FENG ( Chief researcher  and Guest Prof.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัย ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “New technology for earthquake disaster mitigation in structural engineering ” by Prof. Demin FENG  (Chief researcher and Guest Prof. of Tongji University) เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 209 อาคารภาควิชาฯ