ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง ได้รับเชิญให้ไปบรรยายผลงานวิจัย

        ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง ได้รับเชิญให้ไปบรรยายผลงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยเฉิงกง เมืองไถหนาน และ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาสง เมืองเกาสง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวันและมหาวิทยาลัยเฉิงกง และการบรรยายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมวิศวกรรมธรณีเทคนิคแห่งไต้หวัน