ผศ. ดร. บุญชัย แสงเพชรงาม

Assist. Prof. Dr. Boonchai Sangpetngam

Academic Title

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     วิศวกรรมขนส่ง

Contact Information

     CE Bldg. Rm 532
 
     Phone: 0-2218-6697

Education

  • Ph.D. in Civil Engineering, University of Florida, U.S.A. (2003)
  • M.Eng. in Geotechnical Engineering, University of Florida, U.S.A (1999)
  • B.Eng. in Civil Engineering, Chulalongkorn University, Thailand (1994)