รศ. ดร. พูลศักดิ์ เพียรสุสม

Assoc. Prof. Dr. Phoonsak Pheinsusom

Academic Title

     รองศาสตราจารย์
     วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

     CE Bldg. Rm 509
     Phone: 0-2218-6476

Education

  • D.Eng. University of Tokyo, Japan (1988)
  • M.Eng. University of Tokyo, Japan (1985)
  • B.Eng. (Honors), Chulalongkorn University, Thailand (1983)

Research

  • วิศวกรรมโครงสร้าง
  • วิศวกรรมสะพาน
  • การซ่อมและเสริมกำลังโครงสร้าง
  • การสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

Select Publications

  • พูลศักดิ์ เพียรสุสม, ประณต พัวเพิ่มพูลศิริ. 2543. การเสริมกำลังโมเมนต์ดัดของคานคอนกรีตด้วยวิธีอัดแรงภายนอก.
  • พูลศักดิ์ เพียรสุสม. 2540. การกระจายที่เหมาะสมของสติฟเนสของอาคารสูงรับแรงด้านข้าง โดยหลักการกระจายพลังงาน.