ผศ. ดร. ธเนศ ศรีศิริโรจนากร

Assist. Prof. Tanate Srisirirojanakorn

Academic Title

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     วิศวกรรมธรณีเทคนิค

Contact Information

     CE Bldg. Rm 426
     Phone: 0-2218-6575

Education

  • Ph.D. (Civil Eng.) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A. 2004
  • M.S. (Civil Eng.) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A. 1999
  • วศ.บ. (โยธา) วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1996

Research

  • Tunneling and underground construction
  • Foundation engineering
  • Earth structures