รศ. ดร. วิทิต ปานสุข

Assoc. Prof. Dr. Withit Pansuk

Academic Title

     รองศาสตราจารย์
     วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

     CE Bldg. Rm 505
     Phone: 0-2218-6693

Education

  • Ph.D. Structural Engineering – Hokkaido University, Japan (2007)
  • M.Eng. Structural Engineering – Hokkaido University, Japan (2004)
  • B.Eng. Civil Engineering – Chulalongkorn University, Thailand (2002)

Research

  • คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology)
  • วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)
  • การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Inspection and Evaluation of Structure for Maintenance and Repair)